Kovametallituotteet

Kovametalli- ja
keraamituotteet

Kovametallituotteet soveltuvat äärimmäistä kulutuskestoa vaativiin kohteisiin. Useat kovametallilaadut mahdollistavat räätälöidyn ratkaisun käyttöolosuhteen mukaan.

Päämiehiämme ovat saksalaiset Element Six GmbH ja Barat Ceramics GmbH, joiden tuotteita toimitamme teollisuuden sovellutuksiin.

Kovametallikäyttökohteita mm.

  • suuttimet
  • sekoitintapit

Alumiinioksidi käyttökohteita mm.

  • kulutusvuoraukset
  • suuttimet
  • akselit
  • laakerit
  • männät